Regionale bijeenkomst volksvertegenwoordigers

Het onderzoek voor de regionale energiestrategie voor Midden-Holland is in volle gang. Op 4 januari is de eerste participatieronde afgerond. Ook hebben het programmateam en de gemeenten extra communicatie ingezet om de bewoners te informeren over de energietransitie in het algemeen en de RES in het bijzonder. Het onderzoeksteam heeft vanaf oktober 2020 enquĂȘtes uitgezet…

Inwoners Midden-Holland zien volop kansen voor duurzame energie

Liever zonnepanelen dan windmolens

Jongeren enthousiast over regionale energietransitie

Onderzoek: extra windmolens geen probleem voor jongeren