Welkom bij de Energieregio Midden-Holland

Samen maken we een Regionale Energiestrategie (RES). Ons plan om stap voor stap over te gaan naar schone energie en warmte in onze regio. We zijn op weg!

De RES 1.0 staat online!

Over RES

Wat is de Regionale Energiestrategie?

Het is voor ons allemaal belangrijk dat het lukt om over te stappen op duurzame energie. Voor de een omdat de omgeving waar we wonen zo schoner wordt, met minder CO2-uitstoot. Voor de ander omdat duurzame energie kansen biedt voor nieuwe techniek. Voor weer iemand anders omdat we dan meer bedrijven krijgen in onze regio, die zorgen voor banen. En veel inwoners en bedrijven vinden een betaalbare energierekening belangrijk.

Waarom een RES?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we de hoeveelheid broeikasgassen binnen 10 jaar flink terug te brengen. In 2030 bijna de helft minder CO2 dan in 1990. In 2050 een CO2-uitstoot van bijna nul.

Er staan veel maatregelen in het Klimaatakkoord. Fabrieken gaan anders werken en boeren treffen maatregelen. We rijden steeds meer elektrisch, besparen zoveel mogelijk energie én we gaan meer energie duurzaam gaan opwekken. Tot 2030 kan dat vooral met zonnepanelen en windmolens. Windenergie opwekken gebeurt voor het grootste deel op zee. Dat is niet genoeg om ons doel te halen. Daarom is in het Klimaatakkoord afgesproken, dat ook op land zonne- en windenergie opgewekt wordt.

In de RES werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties met elkaar samen. Gezamenlijk onderzoeken we de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie op land.

Iedereen doet wat

Iedereen kan wat doen voor het klimaat. De overheid, bedrijven en uzelf, iedereen doet wat. Dat kan iets groots zijn of juist klein. Goedkoop of duur. De een laat zijn vloer isoleren, terwijl de ander minder voedsel wil verspillen. Iets doen voor het klimaat doet u op uw manier.

In de ‘Iedereen doet wat’ campagne van de Rijksoverheid leest u alles over wat u kunt doen voor het klimaat. Hier leest u ook meer over de RES.

RES Midden-Holland

Samen naar volledig schone energie in de regio Midden-Holland

Ons land is opgedeeld in dertig regio’s die allemaal een eigen energiestrategie (RES) opstellen. Ook de regio Midden-Holland maakt zo’n plan. In de RES beschrijven we hoeveel duurzame elektriciteit en warmte we willen opwekken. En op welke manier we dat gaan doen. Waar we windmolens of velden met zonnepanelen willen neerzetten. En hoe we duurzame warmte willen opslaan en naar de huizen brengen.

De regio Midden-Holland bestaat uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Ook de provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden praten mee. Zij hebben een belangrijke rol bij het maken en uitvoeren van de RES.

We werken samen als provincie, gemeenten en waterschappen in onze regio. Met z’n allen nemen we de besluiten. En de keuzes die we samen maken, geven we elk een plek in ons eigen beleid. Bijvoorbeeld bij het aanwijzen van plekken voor windmolens of zonnepanelen. Of voor de verdeling van duurzame warmte. We kijken ook naar nieuwe kansen voor natuur en landschap in de regio.

Benieuwd naar wat uw gemeente doet op het gebied van duurzaamheid? Bekijk hier de lokale initiatieven van de Gemeente Krimpenerwaard, Gemeente Zuidplas, Gemeente Gouda, Gemeente Waddinxveen, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

In de regio Midden-Holland willen we straks 0,435 TWh per jaar opwekken aan duurzame elektriciteit. Daarvoor hebben we 544 hectare aan zonnepanelen nodig, of 67 windturbines (met een vermogen van 3MW per stuk).

Het doel van de RES is dat we windmolens, zonnepanelen en warmtebronnen een goede plek geven in onze regio, en op een zorgvuldige manier.

In 2030 willen we in de regio Midden-Holland 0,435 TWh per jaar opwekken. Dat is 1,24% van het landelijke doel (35 TWh).

Alle 30 regio’s samen moeten vanaf 2030 minstens 35 TWh per jaar aan duurzame elektriciteit opwekken met grootschalige projecten op land.

Een terawattuur (TWh) is evenveel als een miljard kilowattuur (kWh). In Midden-Holland wordt nu ongeveer 0,057 TWh per jaar duurzaam opgewekt. Daar komt nog 0,091 TWh bij met projecten die al zijn goedgekeurd.

Warmte

Naast de RES werkt iedere gemeente aan een plan om gebouwen aardgasvrij te maken en stap voor stap over te gaan op duurzame energie. Dit doen gemeenten in de Transitievisie Warmte. Soms kunnen gemeenten hierin met elkaar samenwerken. Dat bekijken we in de RES. Bijvoorbeeld door aan te sluiten op een warmtebron van een buurgemeente. Of om aan te sluiten op de restwarmte uit de haven en industrie van Rotterdam. In de RES bekijken we dus alternatieve-warmtebronnen voor aardgas en hoe we die warmte mogelijk kunnen uitwisselen.

Planning

Planning

Van RES 1.0 naar RES 2.0

Gemeenten, provincies en waterschappen werkten al voor 2019 aan duurzaamheid en energie. In 2019 is gestart met het werk aan de RES’en. De concept-RES’en zijn in oktober 2020 ingeleverd bij het Nationaal Programma (NP RES). Elke regio werkt de concept-RES verder uit tot de RES 1.0. Op 1 juli 2021 levert de bestuurlijk trekker van de RES-regio, de RES 1.0. in bij het Nationaal Programma RES.

De RES 1.0 is geen eindpunt, maar een belangrijke bestuurlijke mijlpaal in een langjarig proces richting 2030. NP RES denkt mee hoe de datum van 1 juli werkbaar te maken is voor de regio, omdat elke regio een eigen historie en dynamiek kent.

Na de vaststelling van de RES 1.0 werken regio’s toe naar uitvoering. Ambities worden verankerd in ruimtelijk beleid, plannen en vergunningen. Hierbij worden in- en omwonenden actief betrokken. Elke 2 jaar past iedere energieregio de RES aan op nieuwe ambities en technische ontwikkelingen en op maatschappelijke en/of landschappelijke inzichten.

Hoe nu verder?

Het onderzoek naar de zoekgebieden voor
zonnepanelen en de reserve-zoekgebieden voor
windmolens is afgerond.

Nu moeten de vijf gemeenteraden, de Provinciale
Staten van Zuid-Holland en de Algemeen Besturen
van de Waterschappen voor 1 juli 2021 besluiten of
ze akkoord zijn met de RES 1.0.

Lees hier de samenvatting van de RES 1.0

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de regio? Of wilt u in de toekomst meedenken en meepraten? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Nieuws

Regio Midden-Holland stelt regionaal energieplan (Regionale Energie Strategie 1.0) vast

Regio Midden-Holland stelt regionaal energieplan (Regionale Energie Strategie 1.0) vast

De gemeenteraden van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Algemeen Besturen van de drie betrokken Waterschappen zijn akkoord met de Regionale Energiestrategie 1.0. Bestuurlijk voorzitter van de regio Hilde Niezen en wethouder Klimaat Gouda: “Grootschalig energie opwekken in onze regio kan alleen maar wanneer we samenwerken. Met elkaar…

Lees verderRegio Midden-Holland stelt regionaal energieplan (Regionale Energie Strategie 1.0) vast

Over ons

De ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie wordt gefaciliteerd door de programmaorganisatie RES Midden-Holland. Onze RES-regio bestaat uit gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Ook de provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden praten en beslissen mee.

Heeft u vragen over de Regionale Energiestrategie? Mail ons via: