Welkom bij de Energieregio Midden-Holland

Samen maken we een Regionale Energiestrategie (RES). Ons plan om stap voor stap over te gaan naar schone energie en warmte in onze regio. We zijn op weg!

Denk met ons mee over duurzame energie!

Over RES

Wat is de Regionale Energiestrategie?

Het is voor ons allemaal belangrijk dat het lukt om over te stappen op duurzame energie. Voor de een omdat de omgeving waar we wonen zo schoner wordt, met minder CO2-uitstoot. Voor de ander omdat duurzame energie kansen biedt voor nieuwe techniek. Voor weer iemand anders omdat we dan meer bedrijven krijgen in onze regio, die zorgen voor banen. En veel inwoners en bedrijven vinden een betaalbare energierekening belangrijk.

Lees hieronder meer over de Regionale Energie Strategie van de regio Midden-Holland.

RES Midden-Holland

Samen naar volledig schone energie in de regio Midden-Holland

Ons land is opgedeeld in dertig regio’s die allemaal een eigen energiestrategie (RES) opstellen. Ook de regio Midden-Holland maakt zo’n plan. In de RES beschrijven we hoeveel duurzame elektriciteit en warmte we willen opwekken. En op welke manier we dat gaan doen. Waar we windmolens of velden met zonnepanelen willen neerzetten. En hoe we duurzame warmte willen opslaan en naar de huizen brengen.

De regio Midden-Holland bestaat uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Ook de provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden praten mee. Zij hebben een belangrijke rol bij het maken en uitvoeren van de RES.

We werken samen als provincie, gemeenten en waterschappen in onze regio. Met z’n allen nemen we de besluiten. En de keuzes die we samen maken, geven we elk een plek in ons eigen beleid. Bijvoorbeeld bij het aanwijzen van plekken voor windmolens of zonnepanelen. Of voor de verdeling van duurzame warmte. We kijken ook naar nieuwe kansen voor natuur en landschap in de regio.

Het plan van RES Midden-Holland is nog niet klaar. Wel hebben we begin oktober 2020 een eerste concept-RES aangeboden aan het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. In dit plan staat dat we in onzer regio 0,435 terawattuur aan duurzame elektriciteit kunnen opwekken. Hiervoor zijn 67 windmolens nodig. Of 544 hectare aan zonnepanelen (dat komt neer op 816 voetbalvelden).

Klik hier voor meer informatie over de RES Midden-Holland.

Wat vindt u belangrijk?

Een terawattuur (TWh) is evenveel als een miljard kilowattuur (kWh). In Midden-Holland wordt nu ongeveer 0,057 TWh per jaar duurzaam opgewekt. Daar komt nog 0,091 TWh bij met projecten die al zijn goedgekeurd.

In 2030 willen we in de regio Midden-Holland 0,435 TWh per jaar opwekken. Dat is 1,24% van het landelijke doel (35 TWh).

Het doel van de RES is dat we windmolens, zonnepanelen en warmtebronnen een goede plek geven in onze regio, en op een zorgvuldige manier.

Alle 30 regio’s samen moeten vanaf 2030 minstens 35 TWh per jaar aan duurzame elektriciteit opwekken met grootschalige projecten op land.

In de regio Midden-Holland willen we straks 0,435 TWh per jaar opwekken aan duurzame elektriciteit. Daarvoor hebben we 544 hectare aan zonnepanelen nodig, of 67 windturbines (met een vermogen van 3MW per stuk).

Warmte

De Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte zijn niet hetzelfde, maar wel aan elkaar verbonden! In de Transitievisie Warmte kijken we op lokaal niveau, binnen de lokale gemeentegrenzen, naar de alternatieven voor aardgas. In de RES kijken we op regionaal niveau, naar locaties voor windmolens en zonnevelden in samenhang met regionale warmtebronnen.

Dit is een uitdagende puzzel waardoor RES en de Transitievisie Warmte dus altijd aan elkaar zijn verbonden maar wel degelijk andere trajecten zijn.

Denk mee!

We moeten nog veel keuzes maken voor het plan echt klaar is. Voor we verder gaan, willen we weten hoe de inwoners in onze regio erover denken. Hiervoor hebben we een enquête gemaakt met vragen over schone energie in onze regio. De enquête bestaat uit twee delen.

Enquête deel 1

Vragen over uw eigen rol en duurzame energie

In deel 1 krijgt u vragen over:

  • duurzame energie in het algemeen
  • wat u zelf kunt en wilt doen
  • hoe u mee wilt denken

Om deel te nemen aan deze enquête heeft u geen kennis nodig van de RES.

Wat vindt u belangrijk?

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 5 minuten.

Enquête deel 2

Vragen over het opwekken van duurzame energie, locaties en systeemefficiëntie

In deel 2 krijgt u vragen over:

  • de beste plekken voor windmolens en zonnepanelen;
  • hoe we kosten kunnen besparen door slimme combinaties van systemen;
  • hoe we het opwekken van duurzame energie kunnen combineren met andere doelen.

Om deel te nemen aan deze enquête heeft u enige kennis nodig van de RES. Weet u hier niet zoveel van? Bij de vragen vindt u links naar meer informatie.

Wat vindt u belangrijk?

Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 15 minuten.

Proces

Drie stappen waardoor u mee kunt denken

Uw mening geven

Door antwoord te geven op onze enquête geeft u als inwoner van Midden-Holland uw mening. We horen daardoor bijvoorbeeld hoeveel steun er is voor de plekken waar we zonnepanelen en windmolens kunnen neerzetten.

Wat vindt u belangrijk?

Meepraten?

Op verschillende momenten worden er sessies georganiseerd. Ook u kunt daaraan meedoen. U denkt en praat dan mee over de kansen die u ziet voor duurzame energie van wind en zon in onze regio. Wilt u op de hoogte blijven welke sessies er plaats gaan vinden? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief:

Reageren op het plan

Alle reacties en ideeën van inwoners leggen we naast die van bestuurders, raadsleden, maatschappelijke organisaties en waterschappen. Op basis daarvan maken we het plan: de RES 1.0. Dat plan delen we in het nieuwe jaar weer met u, zodat u kunt zeggen wat u daarvan vindt.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief:

Over ons

De ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie wordt gefaciliteerd door de programmaorganisatie RES Midden-Holland. Onze RES-regio bestaat uit gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Ook de provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden praten en beslissen mee.

Heeft u vragen over de Regionale Energiestrategie? Mail ons via: