Welkom bij de Energieregio Midden-Holland

Samen maken we een Regionale Energiestrategie (RES). Ons plan om stap voor stap over te gaan naar schone energie en warmte in onze regio. We zijn op weg!

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief!
Over RES

Wat is de Regionale Energiestrategie?

Het is voor ons allemaal belangrijk dat het lukt om over te stappen op duurzame energie. Voor de een omdat de omgeving waar we wonen zo schoner wordt, met minder CO2-uitstoot. Voor de ander omdat duurzame energie kansen biedt voor nieuwe techniek. Voor weer iemand anders omdat we dan meer bedrijven krijgen in onze regio, die zorgen voor banen. En veel inwoners en bedrijven vinden een betaalbare energierekening belangrijk.

Lees hieronder meer over de Regionale Energie Strategie van de regio Midden-Holland.

RES Midden-Holland

Samen naar volledig schone energie in de regio Midden-Holland

Ons land is opgedeeld in dertig regio’s die allemaal een eigen energiestrategie (RES) opstellen. Ook de regio Midden-Holland maakt zo’n plan. In de RES beschrijven we hoeveel duurzame elektriciteit en warmte we willen opwekken. En op welke manier we dat gaan doen. Waar we windmolens of velden met zonnepanelen willen neerzetten. En hoe we duurzame warmte willen opslaan en naar de huizen brengen.

De regio Midden-Holland bestaat uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Ook de provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden praten mee. Zij hebben een belangrijke rol bij het maken en uitvoeren van de RES.

We werken samen als provincie, gemeenten en waterschappen in onze regio. Met z’n allen nemen we de besluiten. En de keuzes die we samen maken, geven we elk een plek in ons eigen beleid. Bijvoorbeeld bij het aanwijzen van plekken voor windmolens of zonnepanelen. Of voor de verdeling van duurzame warmte. We kijken ook naar nieuwe kansen voor natuur en landschap in de regio.

Het plan van RES Midden-Holland is nog niet klaar. Wel hebben we begin oktober 2020 een eerste concept-RES aangeboden aan het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. In dit plan staat dat we in onzer regio 0,435 terawattuur aan duurzame elektriciteit kunnen opwekken. Hiervoor zijn 67 windmolens nodig. Of 544 hectare aan zonnepanelen (dat komt neer op 816 voetbalvelden).

Klik hier voor meer informatie over de RES Midden-Holland.

Een terawattuur (TWh) is evenveel als een miljard kilowattuur (kWh). In Midden-Holland wordt nu ongeveer 0,057 TWh per jaar duurzaam opgewekt. Daar komt nog 0,091 TWh bij met projecten die al zijn goedgekeurd.

In 2030 willen we in de regio Midden-Holland 0,435 TWh per jaar opwekken. Dat is 1,24% van het landelijke doel (35 TWh).

In de regio Midden-Holland willen we straks 0,435 TWh per jaar opwekken aan duurzame elektriciteit. Daarvoor hebben we 544 hectare aan zonnepanelen nodig, of 67 windturbines (met een vermogen van 3MW per stuk).

Alle 30 regio’s samen moeten vanaf 2030 minstens 35 TWh per jaar aan duurzame elektriciteit opwekken met grootschalige projecten op land.

Het doel van de RES is dat we windmolens, zonnepanelen en warmtebronnen een goede plek geven in onze regio, en op een zorgvuldige manier.

Warmte

De Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte zijn niet hetzelfde, maar wel aan elkaar verbonden! In de Transitievisie Warmte kijken we op lokaal niveau, binnen de lokale gemeentegrenzen, naar de alternatieven voor aardgas. In de RES kijken we op regionaal niveau, naar locaties voor windmolens en zonnevelden in samenhang met regionale warmtebronnen.

Dit is een uitdagende puzzel waardoor RES en de Transitievisie Warmte dus altijd aan elkaar zijn verbonden maar wel degelijk andere trajecten zijn.

Vervolgstappen

De uitkomsten van de eerste participatieronde (kansentafels en enquête) worden voorgelegd aan de volksvertegenwoordigers (raadsleden) en er zal een bestuurlijke peiling plaatsvinden. Met al deze input en de analyse van het landschap worden varianten opgesteld. Dat zijn varianten met concretere locaties waar zon en wind in de regio per gemeente geplaatst kan worden.

De RES 1.0 dient voor 1 juli 2021 door de volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschappen te worden vastgesteld.

Enquête

Uitkomsten tweede enquête RES Midden-Holland

De tweede enquête van de RES Midden-Holland ging over de 4 testbeelden die zijn opgesteld voor de regio, namelijk:

Energieparken

Energiewegen

Energieke bedrijventerreinen

Energieke boeren en burgers

Graag delen wij met u de uitkomsten van de enquête.

Bekijk hier de uitkomsten van de enquête over de testbeelden
Participeren

Online participatie evenement

De afgelopen maanden heeft RES Midden-Holland met bewoners, ondernemers en bestuurders uit de regio Midden-Holland gesproken over mogelijke locaties voor de opwek van wind- en zonne-energie.

Er werden kansentafels gehouden en enquêtes uitgezet. Om meer uitleg te geven over de tweede enquête en over het programma van de RES zelf.

Op donderdag 11 februari 2021 een Online participatie evenement gehouden waar zo’n 200 bewoners en ondernemers hadden deelgenomen.

Benieuwd naar het Online participatie evenement?
Proces korte termijn

Drie stappen waardoor u mee kunt denken

Uw mening geven

Vragen over uw eigen rol en duurzame energie. Door antwoord te geven op onze enquêtes geeft u als inwoner van Midden-Holland uw mening.

Meepraten?

Op verschillende momenten worden (digitale) bijeenkomsten gehouden. Ook u kunt daar aan meedoen. U denkt en praat dan mee over de kansen die u ziet voor duurzame energie van wind en zon in onze regio.

Reageren

Op dit moment wordt de RES 1.0. opgesteld. Begin april delen wij het plan met u. Wilt u reageren op de RES 1.0 of wilt u op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief:

Nieuws

Over ons

De ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie wordt gefaciliteerd door de programmaorganisatie RES Midden-Holland. Onze RES-regio bestaat uit gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Ook de provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnlanden praten en beslissen mee.

Heeft u vragen over de Regionale Energiestrategie? Mail ons via: