Vaststelling Programma Zon op Veld vertraagd

In het voorjaar van 2023 hebben inwoners en belanghebbenden uit de regio meegedacht over het Programma Zon op Veld via een vragenlijst, straatgesprekken en bijeenkomsten. Begin dit jaar publiceerden wij het concept beleid en informeerden wij u over hoe de inbreng van de belanghebbenden daarin was meegenomen. Vervolgens mochten colleges en gemeenteraden zich buigen over…

Kijk hier het webinar voor grondeigenaren terug

Op 14 februari 2024 organiseerde de RES-regio Midden-Holland een webinar voor grondeigenaren. Tijdens het webinar praatten we de grondeigenaren bij over het Conceptprogramma Zon op Veld en wat dit betekent voor grondeigenaren binnen de kansrijke gebieden. U kunt vanaf nu de opname van het webinar terugkijken via deze link.   Sprekers en onderwerpen Tijdens het…

Gemeenten RES Midden-Holland nemen komende maanden een besluit: Samen en alleen onder strenge voorwaarden realiseren we zonnevelden

De gemeenten  hebben afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie met zonnevelden. We keken samen waar in de regio plek is voor zonnevelden en aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Dit hebben we opgeschreven in het Programma Zon op Veld. Dit programma leggen we nu voor aan de gemeenteraden voor een reactie.  Regionale afspraken…

RES-regio Midden-Holland publiceert voortgangs-document

Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnland publiceren het eerste voortgangsdocument van de Regionale Energiestrategie Midden Holland. Op 1 juli 2023 wordt dit voortgangsdocument aan het Nationaal Programma RES aangeboden. Tot en met 2022 is 24% van de totale ambitie behaald. Om toe…

Hoe denkt u over het opwekken van duurzame energie? Geef hier uw mening!

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas hebben afgesproken om meer duurzame energie op te wekken uit zonne-energie. Met zonnepanelen op grote daken of met zonnevelden (grote aantallen zonnepanelen) op land. Deze plannen staan in de Regionale Energiestrategie Midden-Holland. Klik hier voor meer informatie. De gemeenten gaan met u als inwoner in gesprek over welk soort…

Duurzame energie op land uitdagend en samenwerken cruciaal

30 regio’s in Nederland werken aan de uitvoering van hun Regionale Energiestrategie (RES) voor het opwekken van duurzame energie op land. De regionale samenwerking is inmiddels stevig en de regio’s legden in hun eerste RES gezamenlijk een flinke ambitie neer voor het opwekken van zonne- en windenergie in 2030. Het realiseren daarvan brengt ook uitdagingen…

Hoge ambitie duurzame energie op land biedt uitdagingen én kansen

35 TWH in 2030 lijkt mogelijk De ambities van de 30 RES’en 1.0 tellen op tot 55,1 TWh: 18.9 TWh bestaande projecten, 12,6 TWh pijplijn, en 23,6 TWh aanvullende ambitie. Het Planbureau voor de Leefomgeving schat in dat uiteindelijk tussen 35,4 TWh en 46,4 TWh wordt gerealiseerd, met een middenwaarde van 40,8 TWh. Er is…

Regio Midden-Holland stelt regionaal energieplan (Regionale Energie Strategie 1.0) vast

De gemeenteraden van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Algemeen Besturen van de drie betrokken Waterschappen zijn akkoord met de Regionale Energiestrategie 1.0. Bestuurlijk voorzitter van de regio Hilde Niezen en wethouder Klimaat Gouda: “Grootschalig energie opwekken in onze regio kan alleen maar wanneer we samenwerken. Met elkaar…

Voorkeur voor zonnepanelen, met eventueel windmolens

Regionale Energie Strategie 1.0 Midden-Holland gepubliceerd In samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties heeft de regio Midden-Holland in de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES) zoekgebieden aangewezen die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. De voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op grote daken en langs…

Inwoners denken graag mee over de RES – Uitkomsten eerste enquêtes

De Energieregio Midden-Holland gaat stap voor stap over op schone energie en warmte. Hoe we dat gaan doen, leggen we vast in de Regionale Energiestrategie (RES) voor onze regio. Maar er moeten nog veel keuzes gemaakt worden voordat de RES klaar is. Daarom willen we weten hoe de inwoners en bedrijven denken over duurzame energie…