Regionale bijeenkomst volksvertegenwoordigers

Het onderzoek voor de regionale energiestrategie voor Midden-Holland is in volle gang. Op 4 januari is de eerste participatieronde afgerond. Ook hebben het programmateam en de gemeenten extra communicatie ingezet om de bewoners te informeren over de energietransitie in het algemeen en de RES in het bijzonder.

Het onderzoeksteam heeft vanaf oktober 2020 enquêtes uitgezet en inwonerstafels per gemeente georganiseerd. De participatie maakt duidelijk welke voorkeuren leven in de samenleving, welke gebieden en kwaliteiten gewaardeerd worden en welke ontwikkelingen voorstelbaar zijn, en onder welke voorwaarden. Het onderzoeksteam verwerkt de inbreng van de bewoners en de resultaten van het ruimtelijk onderzoek nu.  

Dankzij de bewoners die hebben meegepraat in de enquêtes en de lokale kansentafels, is er veel extra input verzameld. Deze wordt gebruikt om de globale denkrichtingen uit de concept RES, uit te werken tot concrete scenario’s met zoeklocaties.

Op 14 januari vond er een bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers plaats, waar raadsleden, statenleden en leden van de waterschappen bij elkaar kwamen om de uitkomsten van de kansentafels en enquête te bespreken. Er werd ook samen gereflecteerd op deze uitkomsten. Vragen die centraal stonden waren: Wat zijn de belangrijkste bouwstenen, hoe zijn de kaartbeelden met principes ingevuld? Wat zijn opvallende resultaten en reacties uit de enquêtes? Met de aanwezigheid van ruim 80 volksvertegenwoordigers van alle gemeenten, waterschappen en de provincie was het een geslaagde avond waar goed met elkaar gereflecteerd kon worden op de uitkomsten.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de eerste participatieronde en de volksvertegenwoordigers bijeenkomst zal er een bestuurlijke peiling plaatsvinden. In februari gaat een tweede enquête van start. Deze enquête gaat dieper in op de concrete scenario’s voor de RES in de regio Midden-Holland, naar aanleiding van de uitkomsten van de kansentafels en de eerste enquête. 11 februari wordt een online participatie evenement georganiseerd ter ondersteuning hiervan. De RES 1.0 dient voor 1 juli 2021 door de volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincie en waterschappen te worden vastgesteld.

Alvast aanmelden voor het online evenement? Dat kan via deze link