Inwoners denken graag mee over de RES – Uitkomsten eerste enquêtes

De Energieregio Midden-Holland gaat stap voor stap over op schone energie en warmte. Hoe we dat gaan doen, leggen we vast in de Regionale Energiestrategie (RES) voor onze regio. Maar er moeten nog veel keuzes gemaakt worden voordat de RES klaar is. Daarom willen we weten hoe de inwoners en bedrijven denken over duurzame energie van wind en zon. Die ideeën halen we op door middel van enquêtes en online participatie evenementen.

Duurzame energie is belangrijk

Eind 2020 zette de Energieregio Midden-Holland de eerste enquêtes uit. Een van de enquêtes ging over duurzame energie in het algemeen en participatie. Deze enquête werd ingevuld door 1304 deelnemers.

Positief is dat een groot deel van de respondenten (68%) het belangrijk vindt dat er duurzame energie wordt geproduceerd in de regio. Iets minder dan de helft van de respondenten (46,5%) wekt zelf al duurzame energie op. De belangrijkste redenen voor de respondenten om aan de slag te gaan met duurzame energie is vanwege een lagere energierekening (67,9%) en om te helpen bij het tegengaan van opwarming van de aarde (61,2%).

Participatie

Bijna alle respondenten (95%) wil op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de RES. De voorkeur gaat uit naar een digitale nieuwsbrief. Ook de krant en de website van RES Midden-Holland lijken goede kanalen. Daarnaast is er interesse om mee te denken over de inhoud van de RES. Bijvoorbeeld door het invullen van enquêtes (65,7%) of door mee te praten tijdens online bijeenkomsten (24,4%).

Windturbines langs snelweg en spoor

De andere enquête die al is uitgezet ging specifiek over de opwek van duurzame energie.1204 deelnemers vulden vragen in over de locaties voor windenergie en zonne-energie, en over efficiënte energiesystemen en kosten.

De beste plek om grote windturbines te plaatsen is volgens de respondenten (61,9%) langs grootschalige infrastructuur, zoals snelweg en spoor. Middelgrote windturbines van 40 tot 60 meter horen in elk geval niet te staan bij dorpen en in de randen van de stad, blijkt uit de enquête. De respondenten denken verschillend over het bouwen van een windpark of losse windturbines.

Zonne-energie

De meeste respondenten (75%) vinden het een goed idee als zonnevelden langs wegen en bij afritten, knooppunten en op geluidsschermen worden geplaatst. Tijdelijke zonnevelden zouden kunnen komen op plekken die in de toekomst een nieuwe invulling krijgen als bedrijventerrein of woningplek ((51%). De meningen zijn verdeeld over het plaatsen van zonnevelden op landbouwgrond en het combineren van zonnevelden met het ontwikkelen van nieuwe natuur- en recreatiegebieden.

Ongeveer de helft van de respondenten lijkt het slim om zonnevelden en windturbines bij elkaar te plaatsen, omdat ze dan samen aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet. Tegelijkertijd is ook de helft van de respondenten het niet eens met het plaatsen van grote parken met windturbines en zonnevelden. Bij het zoeken naar geschikte locaties voor windturbines en zonnepanelen vinden de respondenten het belangrijkste dat de kwaliteit van het landschap zoveel mogelijk behouden blijft (66,1%)en dat er zoveel mogelijk energie wordt opgewekt (15,6%).

Wilt u meer weten? Bekijk hier het volledige rapport met uitkomsten van deze enquêtes.