Vaststelling Programma Zon op Veld vertraagd

In het voorjaar van 2023 hebben inwoners en belanghebbenden uit de regio meegedacht over het Programma Zon op Veld via een vragenlijst, straatgesprekken en bijeenkomsten.

Begin dit jaar publiceerden wij het concept beleid en informeerden wij u over hoe de inbreng van de belanghebbenden daarin was meegenomen. Vervolgens mochten colleges en gemeenteraden zich buigen over het beleid. Vanwege wensen en bedenkingen vanuit de gemeenteraden zijn er aanpassingen aan het beleid nodig. Dit betekent dat de vaststelling en ook de openstelling van het Programma Zon op Veld is vertraagd.

Op dit moment werken de RES-gemeenten hard om deze aanpassingen ambtelijk en bestuurlijk door te voeren. We kunnen nog geen duidelijkheid geven over een nieuwe vaststellings- en openstellingsdatum van het programma. 

Zodra wij een nieuwe planning hebben, brengen wij u op de hoogte.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met res@regiomiddenholland.nl